Mühendislik Hizm.

MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Sismik Yapı Yalıtımı Uygulanacak Yapıların Analiz ve Tasarımı

Depreme dayanıklı yapıların tasarımı ve inşası için günümüzde iki temel yaklaşım mevcuttur.

-Geleneksel yöntemle depreme dayanıklı yapı tasarım ve inşası.

- Geleneksel yöntemden oldukça farklı yaklaşım; yapının depremsel güvenliğinin istenen düzeyde sağlanması için taban yalıtımı (sismik izolatör) sistemlerinin kullanıldığı modern yaklaşımla tasarım ve inşa yöntemidir. Kısacası yapıya gelen daha büyük deprem kuvvetlerine karşı koyabilmek için yapıya daha yüksek dayanım sağlamak yerine, yapıyı azaltılmış depremsel kuvvetlere göre tasarlayıp inşa etmek mantığıdır.

Bu yöntem yeni bina tasarımında kullanıldığı gibi; mevcut yapıların depremsel güvenliğinin sağlanmasında uygulanabilecek bir yöntemdir.
Y
apılarda;deprem kaynaklı hasarları minimize etmek için sünekliliğin arttırılması gerekir. Tabanı ankastre mesnetli geleneksel yöntemle hesap ve inşa edilmiş yapılarda yüksek süneklilik düzeyi sayesinde deprem sırasında taşıyıcı elemanlarda oluşan akma  sayesinde yapı güvenliği sağlanır. fakat akma sonrasında taşıyıcı sistem elemanlarında ve taşıyıcı olmayan elemanlarda değişik düzeyde olsa da hasarlar oluşacağı aşikardır.
Yapılarda; şiddetli depremlere karşı bir yapının taşıyıcı sistemini, taşıyıcı olmayan elemanlarını depremsel hasardan korumanın en etkili ve güncel yöntemi taban yalıtım (sismik izolatör) sistemi kullanılarak inşa etmektir.
Taban yalıtım tekniğinde binanın temeli ile üst yapısı arasında yerleştirilen düşey rijitliği yüksek sismik izolatörler sayesinde binanın düşey yükleri güvenle temel sistemine aktarılır. bu düzenlemeyle de depremsel kuvvetin yatay bileşeni büyük ölçüde azaltılarak üst yapıya aktarılacaktır.