Teknik Bilgi

BETONU AYRILMIŞ BÖLGENİN TAMİRİ

BETONU AYRILMIŞ BÖLGENİN TAMİRİ

Betonda ayrışma –iri Agrega ile ince Agreganın birbirinden ayrılması şeklinde gerçekleşir. Genelde kolon ve perdelerin alt kısmında görülür.

 

SEBEBİ:

Betonun yerine yerleştirilmesinde hatalı uygulama ve en belirgin hata betonun yapının bu elemanlarında elemanın yüksekliği olan yaklaşık 300 cm gibi bir yükseklikten dökülerek yerine yerleştirilmeye çalışılması; bu işlem sırasında beton, yükseklik + donatıya çarpma + ağırlık kaynaklı nedenlerden dipte ayrışmaktadır.  


SONUÇLARI:

- Ayrışma bölgesi porozitenin yüksek, beton mukevemetinin düşük olduğu bölgedir.

- Taşıyıcı donatıda korozyonun o bölgede daha erken başlama ve hızlı ilerleme sebeplerindendir.

- Genelde kolon ve perdelerin uç bölgelerinde oluştuğundan düğüm noktasının depreme olan mukavemet gücünü düşürür.

 

SORUNUN GİDERİLMESİ:

Segregation oluşmuş bölgeye özel epoksi injekte ederek betonun tüm gözeneklerini doldurarak bölgeyi rijitleştirmek.

 

HATALI UYGULAMA:

Bu bölgelerin tamirinde alışılmış uygulama olarak normal sıva veya duvar harcıyla bölgenin sıvanmasıdır. Bu uygulamayla görüntüsel olarak hata görüntüsü yok edilmekte isede elemanın derinliklerinde porozite devam etmektedir.