Teknik Bilgi

KÜRLEME HATALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

KÜRLEME HATALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

İstenen beton dayanımının elde edilmesinde, betonun hazırlanışı ile yerleştirilmesinin rolü önemli olduğu kadar; her zaman vurguladığımız gibi betonun dökümünden sonra kürlenmesi hazırlanması ve yerleştirilmesi bir o kadar önemlidir. Betonun istenen dayanıma kavuşması, öngörülen çimento hidratasyonunun gerçekleşmesine bağlı olduğundan, bu olayı gerçekleştirecek ortamın sağlanması ancak doğru bir kürleme ile mümkündür.

• Betonun kürlenmesinde başlıca iki fiziksel kriter göz önünde bulundurulur. Bu kriterler sıcaklık ve nem’dir.

• Sıcaklık ve nemin sabit tutulması, hem güneşten hemde rüzgardan muhafaza için yüzeylerin örtülmesi ve sulanması ile sağlanabilir. Bu işlemin itina ve sabırla daima yerine getirilmesi gerekir.

• Kısacası beton yüzeyleri hidratasyon süresi boyunca nemli tutulacak veya beton içindeki suyu buharlaşmasını önleyecek önlemler mesela: çul serme, plastik le örtme v.b.

• Laboratuvarımızda eski binalara yönelik yapılan çalışmalarda alınan beton karot örneklerinin incelenmesi sonucunda iyi kürlenen ve kürlenmeyen aynı hamur beton arasındaki mukavamet farklılıkları büyük ölçüde görülmektedir.

• Fotoğrafta aynı binanın aynı katından alınan granülometrik dağılımı aynı (olası ki aynı beton harmanına ait çünkü karotların alındığı elemanlar birbirine yakındır) olan fakat kürlenme farklılığından büyük ölçüde dayanım farklılığı gözlenen iki beton karot fotoğrafı görülmektedir.