• Sigma Yapı Test Laboratuvarı ve Muhendislik Hizmetleri
Menü

Laboratuvarımızda Yapılan Yapı Malzeme Deneyleri

Hizmet Talep Formu
BETON TESTLERİ
Beton Slump Testi
Beton Karotu Alma ve Basınç Mukavemeti Testi
Beton Yayılma Testi
Taze Beton Numunesi Alma ve Basınç Dayanım Tayini
Taze beton: Hava Muhtevasının Tayini
Taze beton: Yoğunluk deneyi
Sertleşmiş Beton: Karbonatlaşma Testi
Sertleşmiş Beton: Yarmada çekme dayanımının tayini TS EN 12390-6
Sertleşmiş Beton: Eğilmede Çekme Dayanım Tayini TS EN 12390-5
Sertleşmiş Beton: Basınç Dayanımının Tayini TS EN 12390-3
TAHRİBATSIZ BETON TESTLERİ
Sertleşmiş Betonda Donatı, Yer, Çap, Mesafe, Derinlik Tayini
Sertleşmiş Betonda Taşıyıcı Donatıya Korozyon Testi
Ultrasonik Test Cihazıyla Beton Basınç Dayanımın Tayini
Sertleşmiş Betonda: Çatlak Derinliği ve Yanmış Tabaka Derinliğinin Tayini
Diğer Yapı Malzeme DENEYLERİ
Çatı kiremitleri ve bağlantı parçaları - kilden imal edilmiş TS EN 1304
AGREGA DENEYLERİ
Agrega Tane Sınıfları (ELEK ANALİZİ): TS EN 933-1
İri Agregaların Yassılık İndeksi: TS EN 933-3
AGREGA: Çok İnce Malzeme Muhtevası TS EN 933-1
AGREGA: Çok İnce Malzemenin Kalitesi İçin Metilen Mavisi TS EN 933-9
AGREGA: Yıkama Metodu İle Kirlilik Tayini TS EN 933-8
AGREGA: Donma Çözünme Direnci TS EN 1367-2
AGREGA: Su Muhtevasının Tayini TS EN 1097-5
AGREGA: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranı TS EN 1097-6
AGREGA: Yığın Yoğunluğu Tayini TS EN 1097-3
AGREGA: İri Agragaların Parçalanmaya Karşı Direnci (Los Angeles Metodu) TS EN 1097-2
ÇELİK TESTLERİ
Beton Çeliği Testleri
Çelik Hasır Testleri
Sanayi Çeliği Testleri
Kaynaklı Çelik Birleşim Testleri
KİL KAĞİR BİRİMLER TS EN 771-1
Net Hacim ve Boşluk Yüzdesinin Su İçerisinde Tartma Metoduyla Tayini: TS EN 772-3
Basınç Dayanım Deneyleri: TS EN 772-1
Net ve Brüt Yoğunluk Tayini: TS EN 772-13
Boyutların Tayini: TS EN 772-16
Kil Kağir Su Yalıtım Tabakalarında Suda Kaynatma Mtd. Su Emme Tayini: TS EN 772-7
Beton, Yapay ve Doğal Taştan Yapılmış Kağir Birimlerde Yüzey Düz. Tayini TS EN 772-20
ANKRAJ TESTLERİ
Kimyasal Malzemeyle Ankrajlanmış Dübel veya Betonarme Çubuklara ÇEKME Dayanım Testlerinin Yapılması
BETON KAĞİR BİRİMLER (Yoğun ve Hafif Agregalı)
Boyutların Tayini ve Döşeme Yüzeylerinin Düzlemsel Paralelliği: TS EN 772-16
Yüzey Düzlüğünün Tayini: TS EN 772-20
Net ve Brüt Yoğunluk Tayini: TS EN 772-13
Basınç Dayanımının Tayini: TS EN 772-1
Kapiler Su Emme ve Kil Kağir Birimlerde İlk Su Emme Hızının Tayini: TS EN 772-11
KAĞİR BİRİMLER (Gaz Beton) TS EN 771-4
Boyutların Tayini ve Döşeme Yüzeylerinin Düzlemsel Paralelliği: TS EN 772-16
Yüzey Düzlüğünün Tayini: TS EN 772-20
Net ve Brüt Yoğunluk Tayini: TS EN 772-13
Basınç Dayanımının Tayini: TS EN 772-1
Kapiler Su Emme ve Kil Kağir Birimlerde İlk Su Emme Hızının Tayini: TS EN 772-11
KAĞİR HARCI:KABA VE İNCE SIVA HARCI TS EN 998-1
Kuru yığın yoğunluğu (kg/m3) TS EN 1015-10
Basınç dayanım tayini TS EN 1015-11
Bağ dayanımı TS EN 1015-12
Tekrarlı yıpratma döngüleri sonunda bağ dayanımı TS EN 1015-21
Kılcak (kapiler) su emme TS EN 1015-18
Kılcal (kapiler) su emme deneyinden sonra su işleme derinliği (mm) TS EN 1015-18
DOĞAL YAPI TAŞLARI TS 699
Görünür yoğunluk deneyi TS EN 1936
Atmosfer basıncında su emme deneyi TS EN 13755
Kaynar suda su emme deneyi TS 699 MADDE:6.3
Gerçek yoğunluk deneyi TS EN 1936
Tek eksenli basınç dayanım deneyi TS 699 MADDE:6.10 TS EN 1926
Eğilme dayanım deneyi TS EN 12372 TS EN 13161
Aşınma direncinin tayini TS 699 MADDE:6.14 TS EN 14157
LOS-ANGLES deney yöntemi ile parçalanma direncinin tayini TS 699 MADDE:6.16 TS EN 1097-2
Çekme dayanım deneyi TS 699 MADDE:6.16 TS 2027
Yarmada çekme dayanım deneyi TS 699 MADDE:6.18 TS 7654
Ses hızı ilerlemesinin tayini TS 699 MADDE:6.25 TS EN 14579
Schmidt sertlik çekici deneyi TS 699 MADDE:6.37 TS EN 12504-2
Nokta yükü dayanım indeksi deneyi TS 699 MADDE:6.38
Don sonu basınç dayanım tayini TS 699 MADDE:6.15
Dona dayanım deneyi TS 699 MADDE:6.34 TS EN 12371
Su geçirimliliği (permeabilite) deneyi TS 699 MADDE:6.19
ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON BORDÜR TAŞLARI
Boyutların ölçülmesi TS 436 EK C
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direncin tayini TS 436 Ek D VE Ek E
Eğilme dayanımının ölçülmesi TS 436 EK F
Görünümle ilgili hususların tahkiki TS 436 EK J
Aşınmaya karşı direncin geniş diskli dikey aşıntırma cihazıyla ölçülmesi TS 436 EK
ZEMİN DÖŞEMESİ İÇİN BETON KAPLAMA BLOKLARI TS 2824
Gözle muayene TS 2824 EN 1338 EK J
Yüzey tabakasının kalınlığı TS 2824 EN 1338 MADDE:C.6
Biçim ve boyutlar TS 2824 EN 1338 EK C
Yarmada çekme dayanımı ve kırılma yükü TS 2824 EN 1338 EK F
Aşınmaya karşı direncin geniş diskli dikey aşındırma cihazıyla ölçülmesi TS 2824 EN 1338 EK G
Hava ektileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç TS 2824 EN 1338 EK D VE EK E
TERRAZO KAROLAR-İÇ MEKANLARDA KULLANIM TS 213-1
Görünüm boyutlar ve biçim
Kırılma dayanımı ve kırılma yükü
Aşınmaya direnç
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç
TERRAZO KAROLAR-DIŞ MEKANLARDA KULLANIM TS 213-2
Görünüm boyutlar ve biçim
Kırılma dayanımı ve kırılma yükü
Aşınmaya direnç
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç
SERAMİK KAROLAR TS EN 14411 DENEYLERİ
Boyut ve Yüzey Kalitesi Tayini TS EN ISO 10545-2
Su Emme, Görünür Gözeneklilik, Görünür Bağıl Yoğunluk ve Hacim kütlesinin Tayini TS EN ISO 10545-3
Eğilme ve Kırılma Dayanımı Tayini TS EN ISO 10545-4
Sırlı Karolar- Yüzey Aşınmasına Dayanıklılık Tayini TS EN ISO 10545-7
Isı Şokuna Dayanıklılık Tayini TS EN ISO 10545-9
Dona dayanıklılık Tayini TS EN ISO 10545-12
BETON DRENAJ OLUĞU TS 13686 TS EN 1433
Beton Drenaj oluğu:boyutlar ve toleranslar
beton Drenaj oluğu: beton basınç dayanımının tayini
Beton drenaj oluğu:oluk gövdesinin dayanımının tayini
Beton drenaj oluğu:hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnç
DERZ DOLGU MALZEMELERİ TS EN 13888 DENEYLERİ
Derz dolgu: aşınma mukavameti EN 12808-2
Derz dolgu:kuru depolama sonrası eğilme mukavameti EN 12808-3
Derz dolgu:donma çözünme çeviriminden sonra eğilme mukavameti EN 12808-3
Derz dolgu:Kuru depolama sonrası sıkıştırma mukavameti EN 12808-3
Derz dolgu:donma-çözünme çeviriminden sonra sıkıştırma mukavameti EN12808-3
Derz dolgu:Büzülme EN 12808-4
Derz dolgu:30 dakika sonunda su emme EN 12808-5
Derz dolgu:240 dakika sonunda su emme EN 12808-5
ISI YALITIM LEVHA SIVASI TS EN 13687 DENEYLERİ
Taze sıvanın boşluklu birim hacim kütlesi TS EN 1015-16 madde:5.3.1
Sertleşmiş sıvanın boşluklu birim hacim kütlesi TS EN 1015-10 madde:5.3.2
Sıvanın tane büyüklüğü TS EN 1015-1 madde:5.3.3
Eğilme dayanımı TS EN 1015-11 madde:5.3.4
Basınç dayanımı TS EN 1015-11 madde:5.3.5
Isı yalıtım levhasına yapışma kuvveti TS EN 13494 madde:5.3.6
Su emme TS EN 1015-18 madde:5.3.7
Su buharı geçirgenlik katsayısı TS EN 1015-19 madde:5.3.8
Yangına tepki TS EN 13501-1 madde:5.3.10
KARO YAPIŞTIRICI HARCI TS EN 12004 DENEYLERİ
Açıkta bekletme süresi EN 1346
Kayma EN 1308
Normal sertleşen yapıştırıcılar -başlangıç çekme yapışma kuvveti (çimentolu yapıştırıcılar) EN 1348
Hızlı sertleşen yapıştırıcılar -erken çekme yapışma kuvveti (hızlıçimentolu yapıştırıcılar) EN 1348
Şartlandırmadan sonra çekme yapışma kuvvetı (çimentolu yapıştırıcılar) EN 1348
Enine şekil değiştirme EN12002
Islatabilme EN1347
Yangına tepki EN 13501-1